top of page
IMG_7425 - Copy - Copy (3).jpg

נקודת מבט

אני אוהבת, אוהבת מאוד לצלם!

יצאנו קבוצת חברים לצלם מרחב...
כל אחד כיוונן, מיקד, יצר פוקוס שונה,
ויצר תמונת מציאות אחרת לאותו מרחב...

בכל תמונה ה"מציאות" נראתה אחרת...
קיבלנו תמונות מציאות שונות של אותו מרחב.

ובהקבלה לעולמנו...
לעיתים קרובות אנו מתייחסים ל"מציאות"- כמציאות אבסולוטית-
כזו שכולם צריכים לראות אותה באותו אופן,

אבל, למעשה, כל אחד מאיתנו יוצר פוקוס על אותה מציאות,
פוקוס המושפע מרגשותיו, מחשבותיו, האמונות שלו, הרגליו...

המוח שלנו קולט מידע ומייצג אותו באופן אינדיווידואלי
דרך החוויה הפנימית שלנו.

אין מציאות אובייקטיבית אחת.
המציאות היא בעיני המתבונן (ולעיתים גם תלויית זמן)

כאשר אני מאפשרת לעצמי, 
ומשנה פוקוס, גם ה"מציאות" משתנה!!!

באופן מעשי...
היו מודעים ליכולתכם לשנות פוקוס,
אתגרו את עצמכם ועשו זאת בעת הצורך.

אתם מוזמנים לשתף אותי, להתייעץ איתי ולשאול שאלות,
אענה בשמחה.

נקודה למחשבה... וליישום.

כל הזכויות שמורות לרינה מאמיה.

אם זה הזמן לשפר את התנהלותך, תיפקודך ולהתקדם
אני מציעה לך תהליך של אימון אישי משולב NLP.

צלצלו - 054-3012365
אפשרות גם לאימון לייזר - אימון בן מפגש אחד
.

bottom of page