top of page
DSC_0077 - Copy (6) - Copy.JPG

אמונה בעצמי -

הבסיס לשינוי.

 

שאלתי אותו, ומה השתנה...?

"התחלתי להאמין בעצמי 
שזה מבחינתי הבסיס.
וההתנהגות זה, באמת, ליישם את האמונה בשטח.
וזה מה שמגלגל את כל התהליך קדימה."

כך אמר.

התמוגגתי...
על הדרך שהוא עובר, 
על התובנות שלו, 
על ראיית הדברים דרך העיניים שלו, 
ועל הניסוח שלו של הדברים - הוא ביטא את מה שמבחינתי מהווה את

חוט השידרה של כל תהליך, ברצף ומילים הכי נכונות מבחינתי.

והרי "האמונה שלנו בעצמנו" מהווה כוח צנטרלי – 
כוח שמכוון ל"מרכז" הוויתנו , למרכז אישיותנו.

זה כוח קבוע וחשוב הגורם לנו *להתמיד* באופן מיטבי ב"ספירלת חיינו".

ובהקבלה מטאפורית לפיסיקה 
כדור הארץ מתמיד בתנועתו סביב השמש בהשפעת כוח טבעי– 
כוח המשיכה בין כדור הארץ והשמש (בקירוב טוב)

זהו כוח צנטרלי שכיוונו ל"מרכז" המסלול המעגלי.
הוא הכוח הגורם לכדור הארץ ל"התמיד בתנועתו סביב השמש"
כל עוד יפעל כוח זה- כדור הארץ יסוב סביב השמש
אם, חלילה, יחדל – תנועה זו תיפסק.

כך גם "האמונה שלנו בעצמנו" מהווה כוח צנטרלי – 
כוח שמכוון ל"מרכז" הוויתנו , למרכז אישיותנו.
כוח קבוע וחשוב הגורם לנו *להתמיד* באופן מיטבי ב"ספירלת חיינו".

מה אתה עושה כדי לחזק ו/או לשמר את האמונה שלך בעצמך?

מה את עושה כדי להעצים ו/או לשמר את האמונה שלך בעצמך?

אם יש לך רצון להעמיק, ללמוד, ליישם ולהוביל את ספירלת חייך למקום המיטבי ונכון עבורך, מוזמן ליצור קשר לתהליך ליווי אישי או לתהליך ליווי קבוצתי

כל הזכויות שמורות לרינה מאמיה.

אם יש לך כמיהה לצמיחה אישית ולמימוש,
ואם הגיע הזמן לשפר את התנהלותך, תיפקודך ולהתקדם?
אני מציעה לך תהליך של אימון אישי משולב NLP
צלצלו - 054-3012365

bottom of page