top of page
DSC_0114 (10) - Copy - Copy.JPG

השפעה על עולמנו


סיימנו מפגש הוא היה מאוד מרוצה
ואמר לי את אלופה.
ואז... כשאנחנו עומדים ליד הדלת הוא אומר לי "וואהו בטח יש הרבה אנשים שנמצאים במקומות שונים ובתקופות שונות שמוקירים אותך.
מה זה עושה לך?...
את שם איתם בתהליך, ואז הם ממשיכים בדרכם..."

הוא גרם לי לעצור לרגע,
ולחזור לכל הרבים שתהליכים שלמים עברנו ביחד,
כל אחד בדרכו ופריצת הדרך שלו, קטנה או גדולה,
ואכן אשריי שכך,
אני בהודיה לטוב שמזמנת לי העשייה שלי🙏

אני גם מאמינה ויודעת ש...
-לכל אדם יש את כל המשאבים הדרושים לו.
-עם רצון אמיתי וליווי נכון ביכולתו של כל אדם לשפר את חייו ולממש את עצמו.
-לכל אדם יש אחריות מלאה על הבחירות שלו.
-כמו אדוות הגלים.. אדוות השינוי מתפרסים במעגלים הולכים וגדלים,
"מעגלים" שעשויים, אפילו, להפתיע אותנו.

והרי כל אדם, באשר הוא, משפיע על עולמנו...

"איש זקן התעורר לפני הזריחה כהרגלו,
כדי להלך על חוף האוקיאנוס ולברך את היום החדש.
בשעת הליכתו, עם עלות השחר, הבחין מרחוק
בנער צעיר מתכופף, מושיט וחובט בידיו, מרקד על החוף.

כשהתקרב הזקן אל הנער, הבין כי הנער אינו רוקד מול המפרץ,
אלא מתכופף כדי לברור את השיירים
שגאות הלילה השאירה מאחוריה.

הנער עצר, הרים כוכב ים והזדקף כדי להשליכו חזרה אל הים.

שאל הזקן את הצעיר למטרת מאמציו.
"הגאות שטפה את כוכבי הים אל החוף והם אינם יכולים
לחזור אל הים בכוחות עצמם" ענה הנער, "כאשר השמש
תעלה הם ימותו אם לא אשליך אותם חזרה הימה".

הזקן סקר את המרחב העצום של החוף.
אינספור כוכבי ים היו מפוזרים על החוף.
חוסר התקווה של תוכנית הנער היתה ברורה.

אמר הזקן: "אישי הצעיר, אינך מבין שעל החוף נמצאים
הרבה יותר כוכבי ים מאשר תוכל להציל עד עלות החמה?
אינך באמת מצפה לחולל שינוי..."

הנער השתהה מעט ושקל את דברי האיש הזקן.
אחר התכופף והרים עוד כוכב ים, חייך,
והשליכו אל הים רחוק ככל שניתן.
אז פנה אל הזקן ואמר: " לאותו אחד חוללתי שינוי".

לכל אחד מאיתנו יש יכולת להשפיע
ולהפוך את העולם למקום נעים יותר.
כל דבר שנעשה - אפילו קטנטן,
מוסיף משהו למאזן הטוב שבעולם.

באהבה ואמונה

bottom of page