top of page

האוטומטים שלנו...

אני הכי אוהבת
לשמוע - "וואהו זה באמת קורה..."
לראות - את התפנית... (הרבה פעמים אנו מתוודעים לה בדיעבד)
לחוש - את האנרגיות שנלוות לתובנות חדשות, להארות...

הוא (בדיכדוך): בכל פעם שאני מקבל מבחן אני נכנס ללחץ,

לבלק אאוט ולא מצליח למרות שאני יודע.
אני: בכל פעם??

בדקנו – ומצאנו שלאחרונה היו 2 מבחנים שהיה מאוד מרוצה בשעת המבחן.
בדקנו – בדקדקנות צעד אחר צעד כיצד התנהל ב-2 המקרים הללו.
גילינו – שב-2 המקרים ההתנהלות שלו במבחן נשענה על "אותה תבנית בדיוק"
גילינו – את האסטרטגיה שלו להתנהלות טובה בשעת מבחן.

אסטרטגיה זה כמו פענוח צופן של המוח שלנו.
אסטרטגיה היא סוג של אוטומט,
והרי רצוי לשכפל אסטרטגיה טובה שלנו ולהביא אותה למקומות מאתגרים לנו.
האסטרטגיה היא כמו אבני דרך בסיסיים המובילים מנקודת המוצא ליעד,
כאשר המסע עליהם יכול לקבל בכל מקרה אופי אחר, 
בהתאם לנסיבות, לנתונים ולתנאים במבחנים השונים.

כל זה משול לחיוג מספר טלפון סיפרה אחר סיפרה עד הגעה ליעד – אני מחייגת לבתי...
הספרות הנכונות, בסדר הנכון הן הערובה שלי להגיע לבתי
פיספוס של אחת הספרות , לא תוביל לשם!
המספר אינו נותן לי מידע על תוכן או אופי השיחה, 
כל שיחה תהיה שונה, אך רצף המספרים הנכון סולל לי את הדרך לשיחה.

כך היא אסטרטגיה טובה - תוביל תמיד ליעד

וחזרה לענייננו 
אחרי שבדקנו וגילינו את האסטרטגיה הטובה שלו
אז הבנו מהו ההבדל שעושה את ההבדל 
בין מבחן שבו הוא מתנהל בשביעות רצון,
לבין מבחן שבו הוא מתנהל בתקיעות
וכאן החלה התפנית....

אם מצבים אלה או חלקם מוכרים לך,
זה הזמן להשתחרר מחרדת הבחינות, להנות מתחושת ההצלחה,

ולממש את עצמך באופן יעיל ומיטבי.
מוזמן/ת ליצור קשר
לתהליך ליווי אישי
או לתהליך ליווי קבוצתי

כל הזכויות שמורות לרינה מאמיה

אם יש לך כמיהה לצמיחה אישית ולמימוש,
ואם הגיע הזמן לשפר את התנהלותך, תיפקודך ולהתקדם?

אני מציעה לך תהליך של אימון אישי משולב NLP
צלצלו - 054-3012365

bottom of page