top of page
המבקר הפנימי

המבקר הפנימי

...עצוב לך

...עצוב לך

הופעה..השתנות..התפוגגות

הופעה..השתנות..התפוגגות

חווית הפליאה

חווית הפליאה

שייכות-ערך בסיסי

שייכות-ערך בסיסי

בריחה מ-לא נעים

בריחה מ-לא נעים

בריחה מהמטרה

בריחה מהמטרה

אוטומטים-עוגן ריח

אוטומטים-עוגן ריח

ספקות

ספקות

מתמקד באין

מתמקד באין

מתמודד עם קושי בחייך

מתמודד עם קושי בחייך

חיינו פרוייקט שלנו

חיינו פרוייקט שלנו

מעשה טוב

מעשה טוב

טעית

טעית

חווה את הרגע

חווה את הרגע

דחיינות

דחיינות

בלתי אפשרי

בלתי אפשרי

היום התחלתי

היום התחלתי

האינטואיציה ...שלך

האינטואיציה ...שלך

שינוי

שינוי

גמישות

גמישות

אופטימיות ופסימיות

אופטימיות ופסימיות

...השפעה

...השפעה

אחריות

אחריות

DSC_0349 - Copy

DSC_0349 - Copy

ממהר לשפוט

ממהר לשפוט

שימוש מיטבי בדמיון

שימוש מיטבי בדמיון

גבולות למתבגרים

גבולות למתבגרים

כשהפחד ...עולה

כשהפחד ...עולה

עקשנות.האם זה טוב

עקשנות.האם זה טוב

מרגיש שהשמיים נופלים לך

מרגיש שהשמיים נופלים לך

14570750_1107387816004370_79305464355400

14570750_1107387816004370_79305464355400

שאלה אחת-מגוון תשובות

שאלה אחת-מגוון תשובות

זמן פנוי

זמן פנוי

זאבים זאבים

זאבים זאבים

bottom of page