top of page
DSC_0501 - Copy (5) - Copy.JPG

בריחה מהמטרה  

היא בביקורת ובהלקאה עצמית גדולה...
וכך היא אומרת:
"זה כאילו יש מולי ווישר שמנקה את החלון מהגשם,
כדי שאראה ואתמקד במה שחשוב לי לראות,
ואילו אני מסתכלת ובוחנת את הטיפות הקטנות.. הטיפות הגדולות..."

מכירים את זה? 
קורה לכם לפעמים?

ביקשתי ממנה לבדוק
בהתנהלות הזו, מה היא מנסה להשיג עבור עצמה?
מה הרווח שלה מהימצאותה במצב הנוכחי?
למה חשוב לה להיות שם?

הנחתי אותה:
תתבונני בהתנהלות הזו שלך...
אולי היא הגיעה כדי לעזור לך ולשמור עליך..
תבדקי מה היא באה לומר לך? מה המסר שלה אלייך?
השיבה: "האם אני עושה את הדבר הנכון?"
שאלתי: אז מה הכוונה החיובית שלה עבורך?
ענתה: לשמור עלי, להגן עלי
שאלתי: ומה טוב זה יביא לך?
ענתה: בטחון

סיכמתי: אז אנחנו מבינים שלהתנהלות הזו יש כוונה חיובית עבורך,
הכוונה חיובית היא לתת לך בטחון,
שאלתי: האם זה מוביל אותך לביטחון?
ענתה: לא.

הבנו שיש לפעול בדרך אחרת כדי להשיג את המטרה וגם להגיע לבטחון.

הנחת NLP אומרת
שבכל מצב נתון טמונות לפחות 3 אפשרויות פעולה או בחירה.

הזמנתי אותה לחשוב על 3 אפשרויות פעולה למצב הנתון.

bottom of page