top of page

למציאת בן/בת זוג

"כשאנו מנסים למצוא את הטוב באחרים, אנו מוצאים את הטוב שבנו." (וויליאם                                                                                                                                           וורד)

במפגשי האימון נוצרת מערכת יחסים של מאמן–מתאמן, ביני לבין המתאמן, מערכת יחסים המבוססת על אמון, הקשבה, תקשורת, פתיחות ושיתוף פעולה. 
האימון מציף סוגיות מהותיות ועמוקות ביותר העוסקות בהיותנו אדם שלם מחד, ומאידך בצורך הכל כך בסיסי שלנו להתחבר ולחיות בזוגיות. 
האימון מאפשר למתאמן באמצעות חוויות שחווה לפתח תובנות עצמיות חדשות, ומתוך בירור ציפיותיו להגדיר מה הוא, באמת, מחפש בזוגיות. ונוטע במתאמן ביטחון ונכונות להביא את עצמו למערכת היחסים שברצונו ליצור.

במהלך האימון אני משלבת טכניקות מעולם האימון וה - NLP המובילות את המתאמן לחשיבה... רגש, תחושה... והתנהגות רצויה. שילוב זה יוצר אימון מדוייק, עוצמתי וחוויתי, אשר רותם גם את הלא מודע להשגת השינוי הרצוי.

 

תהליך האימון מתמקד ב:

  • התוודעות המתאמן לערכיו ולאמת הפנימית שלו - הכרה ב"אני" האמיתי שלו. (על מנת לשפר את היכולות שלו במציאת בן זוג המתאים לו).

  • התבוננות בעתיד הרצוי לו מבחינה זוגית (יצירת בהירות לרצונותיו, לצרכיו, לציפיותיו מבן הזוג).

  • הבהרת ציפיותיו האישיות (מהי זוגיות טובה עבורו? מהו החזון הזוגי שלו? איפה המתאמן רואה זוגיות זו בעוד חמש שנים?)

  • איבחון חוזקותיו כבן זוג.

  • העצמה אישית – הכרה בכוחותיו ובחוזקותיו.

  • בדיקת הדפוסים המאפיינים את מערכות היחסים החברתיות והרומנטיות שלו. (האם הם משרתים את מטרותיו? )

  • איתור חסמי הזוגיות שלו (חוסר בטחון עם המין השני? פחד מאינטימיות? קשיים להתחייב? טראומות מיחסים קודמים? קושי במציאת יחסים ראשונים?)

  • התמודדות עם ההרגלים, המחשבות והפחדים שמהווים חסמים עבורו.

  • קבלת החלטות ואחריות.

  • ליווי ותמיכה בתהליך.

bottom of page