top of page

להעצמה אישית

 

"האדם אינו שום דבר אחר, אלא מה שהוא עושה מעצמו"   (זאן פול סארטר) 


אימון להעצמה אישית מיועד לכל אדם השואף לחיות, ליצור ולממש את מלוא האפשרויות שלו ואת עוצמותיו האמיתיות, שאינם באים לידי ביטוי מלא בשגרת היומיום השוחקת. לכל אדם השואף לצעוד בנתיב חדש... נתיב של אחריות אישית ומחוייבות עצמית לחיים מיטביים.

במפגשי האימון נוצרת מערכת יחסים של מאמן–מתאמן, ביני לבין המתאמן, המבוססת על אמון, הקשבה, תקשורת, פתיחות ושיתוף פעולה.

האימון מהווה הזדמנות לאדם לפגוש את עצמו ולחשוף את שאיפותיו, מאפשר למתאמן לפתח תובנות עצמיות חדשות, מאפשר לאדם "ללכת עד הקצה" של עצמו ולעבור אותו, כדי להיות האדם שהבטיח לעצמו להיות ונוטע בו ביטחון ונכונות להביא את עצמו להגשמת מטרתו.

במהלך האימון אני משלבת טכניקות מעולם האימון וה - NLP המובילות את המתאמן לחשיבה... רגש, תחושה... והתנהגות רצויה. שילוב זה יוצר אימון מדוייק, עוצמתי וחוויתי, אשר רותם גם את הלא מודע להשגת השינוי הרצוי.

תהליך האימון מתמקד ב:

  • התוודעות המתאמן לערכיו ולאמת הפנימית שלו – הכרה ב"אני" האמיתי שלו.

  • יצירת בהירות לרצונותיו והגדרת שאיפותיו.

  • הצבת מטרות.

  • העצמה אישית – הכרה ביכולותיו ובחוזקותיו

  • התמודדות עם ההרגלים, המחשבות והפחדים שמהווים חסמים עבורו.

  • התמודדויות עם אתגרים ושינוי.

  • קבלת החלטות ואחריות.

  • ליווי ותמיכה בתהליך."פסימיסט רואה בהזדמנות  קושי , אופטימיסט רואה בקושי הזדמנות" (סר וינסטון צ'רצ'יל)

bottom of page