top of page

לחרדת מבחנים


כ20% מהתלמידים/סטודנטים מדווחים על חרדת בחינות הפוגעת בתיפקודם 
לקראת הבחינה ובמהלכה, ומשפיעה על הישגיהם.

החרדה מתבטאת במישור המחשבתי ומלווה ב-
-מחשבות מעכבות
-חוסר ריכוז
-בילבול מחשבתי
-קושי ליישם ידע נלמד.

החרדה מתבטאת במישור הפיסיולוגי ובאה לידי ביטוי
בכאבי בטן, דפיקות לב, הזעות, סחרחורות.

אם מצבים אלה או חלקם מוכרים לך,
זה הזמן להשתחרר מחרדת הבחינות, להנות מתחושת ההצלחה, ולממש את עצמך באופן יעיל ומיטבי.


במפגשי האימון נוצרת מערכת יחסים של מאמן–מתאמן, ביני לבין המתאמן, 
המבוססת על אמון, הקשבה, תקשורת, פתיחות ושיתוף פעולה.

במהלך האימון אני משלבת טכניקות מעולם האימון וה - NLP המובילות את המתאמן לחשיבה... רגש, תחושה... והתנהגות רצויה. 

שילוב זה יוצר אימון מדוייק, עוצמתי וחוויתי, אשר רותם גם את הלא מודע להשגת השינוי הרצוי.

האימון מתמקד ב:

1. איזון ריגשי הנדרש כדי שכישוריו והידע של הלומד יבואו לידי ביטוי באופן המיטבי.

2. אמונות מעכבות המוחלפות באמונות מקדמות, כדי לקטוע את הסחרור שנוצר: אמונות מובילות לחרדה, שמובילה לפגיעה בהישגים, שמוביל לחיזוק האמונות המגבילות, שמוביל לחרדה.

3. יכולות, חוזקות פנימיים ואסטרטגיות להתמודדות עם מבחנים.

4. שינוי התנהגות ואינטגרציה - הטמעת השינויים מהמחשבה והרגש למימד ההתנהגותי. 

טיפ,
שפר את הישגיך בבחינה ואת הרגשתך
תוך גיוס חוש הריח לשרותך...

אם תלמד למבחן עם תמצית יסמין (למשל),
ובשעת הבחינה משבי ריח היסמין יגיעו לאפך -
אז תצליח יותר.

והרי מוכרת לנו התופעה בה משב של ריח
מחזיר אותנו לבית סבתא...
ריח מעורר בנו זכרונות בעוצמה כזו שגורמת לנו,כמעט,
לחוש מחדש את אותו אירוע מהעבר.

המדען פרופ' נועם סובל הוכיח שהקשר בין הריח לזכרונות
טמון במה שהתרחש במוח כשהרחנו ריח מסויים בפעם הראשונה.
וכל מה שסבב אותנו בעת ההרחה הזו
יישמר חרוט הן במוחנו והן בתחושתנו.

bottom of page