top of page

 גבולות למתבגרים

איך מרגיש מתבגר שנמצא על על גג מגדל עזריאלי, גג ללא גדר...?
איך תרגיש מתבגרת על גג מגדל עזריאלי, לו הגג מגודר?... 

שאלה...

מתבגרים זקוקים לגבולות.
הגבולות מהווים גדר עבור המתבגרים, גם אם הם לא מודעים לכך!

אמא של המתבגר: "חצינו קו אדום ומוחלט עם בננו, 
לא נותרה לנו ברירה,
החברים שלו נוסעים לכדורסל באופניים החשמליים,
לחץ עלינו, וקנינו לו אופניים חשמליים,
כי איך הוא יגיע לכדורסל?..."

אמרתי: אוקי, אז הוא נוסע באופניים רק לכדורסל...
השיבה: "לא, נוסע לכל מקום ואנחנו מרגישים חסרי אונים...
ובאותה נשימה הוסיפה לכל החברים שלו יש אופניים חשמליים, 
חשוב לו הסטטוס החברתי..."

נערים נערות מעצם טבעם וטוב שכך,
מותחים ובודקים, מותחים ובודקים את הגבולות,
ואולי לפעמים מפוגגים אותם.
גם זו דרך להתפתחותם.


הם בשלב חשוב של עיצוב הזהות שלהם.
תפקידנו כהורים בנחישות ובחמלה לשמור עבורם על הגדר.
בנחישות ובחמלה לשמור עבורם על הגדר!
נחישות
וגם חמלה

מוזמנים להגיב, היכן ואיך זה פוגש אתכם...

באהבה אשמח להיות לעזר.

אם יש לך כמיהה לצמיחה אישית ולמימוש
ואם הגיע הזמן לשפר את התנהלותך, תיפקודך ולהתקדם
מוזמן/ת ליצור קשר
לתהליך ליווי אישי
או לתהליך ליווי קבוצתי
צלצלו - 054-3012365

bottom of page