top of page

גמישות התנהגותית

נשלח 16 בפבר׳ 2016, 15:12 על ידי Rina M

מי יתן ונראה את חלק הכוס המלאה ונהיה אסירי תודה על כך.

נראה את חלק הכוס הריקה ונבדוק:

-האם אני יכול לעשות משהו בקשר לזה?

ואם לא,

-האם אני יכול לקבל את זה?

 

אם אתה לא אוהב משהו, שנה אותו!

אם אתה לא יכול לשנות אותו,

שנה את הגישה שלך אליו...

 

שמור על גמישות מחשבתית;

שמור על היכולת לשנות את דעתך ולצאת מקבעונות מחשבתיים.

 

שמור על גמישות התנהגותית;

ובעת הצורך שאל את עצמך

- מה אני יכול לעשות אחרת,

- מה אדם שאני מעריך היה עושה במקרה זה,

- מה אדם שאיני רוצה לדמות לו היה עושה במקרה זה,

 

גמישות מחשבתית וגמישות התנהגותית

מאפשרים לנו טוב יותר את השינוי הנכון (קטן כגדול).

 

נקודה למחשבה... וליישום.

 

bottom of page