top of page
DSC_0085 - Copy - Copy (4).JPG

" בריחה מ"לא נעים

ידוע לנו שחלק מהכאב האנושי שלנו

קשור בזה שלעיתים כדי לנוע לכיוון בעל ערך,

אנו נאלצים לחוות את ה"לא נעים".

כך הוא אומר לי... 
"חיזקנו עוד פעם... איך להתיידד עם ה"לא נעים" הזה שמגיע,
ולתת לו את המקום שלו ולא להתעלם,

פשוט לקבל אותו בדרך אחרת...

וזה אפילו קצת נחמד ונעים להבין...
פתאום אני מבין ש"יש לך עוד מלא דברים טובים שיכולים לבוא

כשתתן מקום ללא נעים".

ועוד אומר...

"הרגע הזה שאתה מבין שיש משהו אחר...
זה השינוי הקטן שעוזר לך להסתכל קדימה"

הוא מדבר... ואני מתמוגגת...🙂
מתמוגגת וגאה על הדרך שהוא עושה...
על ניסוח הדברים במילים שלו, מתוך הבנה פנימית, באופן מיטיב עבורו
ואני מלאת סיפוק.
רואה שכר בעמלי.🙏

והרי ידוע לנו שחלק מהכאב האנושי
קשור בזה שכדי שננוע לכיוון בעל ערך,
אנו נאלצים לעיתים לחוות את ה"לא נעים".

והאוטומט שלנו - ברגע שמזהים משהו שנתפס כלא נעים,
או שלילי, או משהו שלא אמור להיות,
אנחנו פועלים, באופן אוטומטי, לשנות אותו.

ואז זה חתיכת מאמץ שלעיתים אנחנו משלמים עליו מחיר גבוה.
המחיר - שאנו נותנים לחוויה הפנימית הזו (מחשבות, רגשות, תחושות)

להכתיב לנו את דרכנו.

והרי אנחנו יודעים שהחיים שלנו הם לא רק חוויה פנימית שמנוהלת ע"י מחשבות, רגשות ותחושות,
אלא גם איזשהי קריאה וכמיהה למשמעות (למה חשוב עבורי...),
לחיים שאני רוצה לחיות.

חשוב להחזיק את 2 הקצוות,
את היכולת מצד אחד להכיל את החוויה הפנימית (רגשות, מחשבות, תחושות)
ומהצד השני לפעול בכיוון שאנו רוצים לקחת את החיים שלנו.

bottom of page