top of page
DSC_0285 - Copy (2).JPG

אמונה-במטאפורה

 

"אני כמו במוזיאון מסתכלת על תמונות,

ואם התמונה טובה בעיניי, אני קונה,

ואם לא, אני ממשיכה הלאה,

מסתכלת מתוך סקרנות וצוברת הון אנושי,

ככה אני מונעת את הלחץ לקנות את כל הציורים בעולם.

גם אין לי כסף לכל הציורים."

כך היא, לפתע, מתבטאת בצורה מטאפורית,

לאחר תהליך עמוק שאנחנו עושות, ומפתיעה אותי!

היא מגיעה בצורה מטאפורית לתובנה חדשה,

בזרימה טבעית ומתוך הבנה פנימית עמוקה.

מטאפורה שעוטפת בתוכה את כל הניואנסים הקטנים, הגדולים החשובים לה,

כך היא, אפילו, לא צריכה לתמלל אותם,

זה כל כך ברור לה, ברגע שהיא מתחברת למטאפורה.

זה בדיוק ה-משל, בלי צורך להתעסק ב-נמשל.

המטאפורה (המשל) מחברת אותה חזק יותר לתובנה החדשה עם כל הגוונים שהיא אוגדת בתוכה.

אני כבר רואה אותה בעיני רוחי מתנהלת מתוך האמונה החדשה שלה,

וצועדת בשבילים רחבים ומיטיבים לעבר המטרה שלה.

אני מתרגשת מהתהליך שהיא עושה..

מההפנמה, מהיצירתיות, מההתמסרות לתהליך, מהיישום,

מהיכולת שלה לסמוך ולשחרר, כך שאוכל ללוות אותה תוך ריקוד בין המודע ללא מודע

bottom of page