top of page
20200116_120714 - Copy (2).jpg

?מה המשאלה שלי

 

נכדתי המתוקה לוחשת לי באוזן...

את יודעת מה המשאלה שלי?...

לפגוש את חמחמש מעיר המספרים.

"באופק מפרש לבן...

נקודת אור מבטיחה טוב.

אומרים שמה שטוב באופק, זה שתמיד מרגישים עוד רגע ואני נוגע בו...

המבט אל האופק תמיד מציב אתגר ושאיפה

שתמיד נראה קצה של התחלה חדשה שם באופק.... "

חשבתי לעצמי, מה המשאלה שלי....

תהיתי...

מתי בפעם האחרונה עצרתי ובדקתי מה המשאלה שלי...

כשאנחנו מבררים מה המשאלה שלנו,

אנחנו למעשה בודקים מה אנחנו מאחלים לעצמנו.

איחולים לעצמנו מזכירים לנו שהדבר הזה שאנו מאחלים לעצמנו-אפשרי.

איחולים מכל הלב לעצמנו - מפנים את תשומת ליבנו לכיוונם...

והרי "האנרגיה זורמת לאן שתשומת הלב מתמקדת"

מי יתן ובריאות טובה היא מנת חלקנו 
מי יתן ואני מרגיש מוגן
מי יתן ואנחנו בשקט וברוגע הנכון לנו
מי יתן ואני מוצאת את השקט בתוך כל סערה
מי יתן ואני בטוב

אז מה המשאלה שלך?

מעניין

bottom of page