top of page

המציאות בעיני המתבונן

...זה תלוי בנקיון החלון דרכו אנו מסתכלים על המציאות... 💜
 

מה המשקפיים דרכם אתה מסתכל על העולם?
דרך אילו עדשות את מתבוננת על העולם?

המוח שלנו קולט מידע ומייצג אותו באופן אינדיווידואלי דרך החוויה הפנימית שלנו.
הראיה שלנו את המציאות (המפה).
אינה המציאות העובדתית (השטח).

 

"המפה אינה השטח" (הנחת יסוד  NLP)

 כלומר המציאות העובדתית שונה ממה שאנו חווים כמציאות...

אני מזמינה אתכם לאמץ וליישם את - "המפה אינה השטח", 
ולומר לעצמכם: 
אולי המציאות העובדתית שונה ממה שאנו חווים כמציאות...
ולהיווכח כיצד זה מקדם אתכם בהתנהלות היומיומית שלכם.

הנחת יסוד זו מאפשרת לנו תיקשורת בינאישית משוחררת וטובה יותר,

משוחררת מצדקנות ומפרשנויות.
ובאופן מטאפורי - מאפשרת לנו להסתכל על העולם במשקפיים ניטרליים.

"זוג שהתחתן לא מכבר, עבר להתגורר בשכונה שקטה.
בבוקר הראשון בביתם, ראתה האישה שכנה, תולה כביסה לייבוש.
איזה כביסה מלוכלכת תולה השכנה! אמרה לבעלה,
אולי צריכה סבון חדש? אולי אוכל ללמד אותה? ואולי אעזור לה לכבס את הכביסה?
הבעל החריש ולא הגיב.
וכך, יום אחר יום, בכל פעם שהשכנה תלתה כביסה באור השמש חשופה לרוח,

חזרה האישה על ההערה שלה.
כעבור חודש, הופתעה האישה לראות את השכנה תולה כביסה נקייה, 
פנתה ואמרה לבעלה:
תיראה למדה לכבס!
לא, אמר הבעל, היום קמתי מוקדם וניקיתי את החלונות שלנו."

והרי הכול תלוי בניקיון החלון דרכו אנו מסתכלים על המציאות.

עצה מעשית
לפחות פעם ביום באופן מכוון ומודע 
בידקו בסיטואציה שאתם מעורבים בה, 
מה המציאות העובדתית 
אתגרו את עצמכם והתנהלו לפי הידיעה ש"המפה אינה השטח".

חומר למחשבה, להשראה... וליישום.

כל הזכויות שמורות לרינה מאמיה.

אם יש לך כמיהה לצמיחה אישית ולמימוש
ואם הגיע הזמן לשפר את התנהלותך, תיפקודך ולהתקדם
מוזמן/ת ליצור קשר
לתהליך ליווי אישי
או לתהליך ליווי קבוצתי
צלצלו - 054-3012365

bottom of page