top of page
IMG_3939 - Copy (7) - Copy.jpg

אישור חיצוני?

אישור פנימי?


מה עושה לך אישור חיצוני מתלהב לדרך שלך, מאדם מקצועי מוערך? 

שאלה....?.....

האם מה שמניע אותך זה אישורים חיצוניים?
האם מה שמניע אותך זה אישורים פנימיים?
האם גם זה וגם זה?


שיתוף
בימים אלה אני משתתפת בסדנא.
שאלתי את המנחה שאלה כי הדברים שאמר בפתח דבריו, ממש, לא עלו בקנה אחד עם תפיסתי ודרכי, והרגשתי שיסיחו את דעתי.
רציתי לתת לי שקט כדי שאוכל לקבל ערך מהסדנא... וכך היה.

בהמשך הבנתי ושיקפתי לו שדבריו והמודל שלו מתחברים ואפילו נותנים חמצן לדרך שבה אני הולכת.
מאותו רגע המנחה הציג את דרכי כמודל, ובהתייחסות הוליסטית שאל ושאל ופירק וניתח ופיזר המון סופרלטיבים, אישורים ומחמאות.

אני עפתי על עצמי!

ואז עצרתי ואמרתי לעצמי
"האם אני זקוקה לאישורים חיצוניים כדי לעוף על עצמי?
האם לא מספיק האישור הפנימי שלי מתוך החיבור, האהבה, האינטואיציה, ההגיון והנסיון שלי?"

 

ושמחה לבשר לכם שהגעתי למסקנה
שנכון לי גם האישור הפנימי וגם האישור החיצוני.

מה נכון עבורך?

מוזמנים להתייעץ

"ככל שתאזין לקולך הפנימי בנאמנות גדולה יותר,
כן תיטיב לשמוע את הקולות בחוץ"
(דאג המרשלג)

bottom of page