top of page

האנרגיה-לאן היא זורמת?

הנחתי קבוצה, ובין היתר הכנתי אותה לקראת פעילות, פעילות מאתגרת.
רגע לפני הפעילות שתלתי להם משפטים באותנטיות מלאה!

ידעתי שיש מי שיתחבר לזה יותר,
ויש מי שיתחבר פחות....

אך בשיחה לאחר הפעילות הם סיפרו לי

שהם נכנסו לפעילות עם אנרגיות טובות מאוד,

וכך גם במהלך הפעילות...     ולמשפטים הללו היה חלק נכבד...

וכך אמרתי:
"אני מאחלת לכם, באמונה מלאה בכם, הצלחה רבה!
היו רעננים, רגועים ומפוקסים,
התנהלו בשעת הפעילות בריכוז, עשייה וחשיבה טובה,
וכשאתם "במוד זה" מאחלת לכם גם הנאה"
עד כאן האיחולים......

והוספתי:
"מעניין אם גם אתם רואים... 
כפי שאני רואה אתכם, בדמיוני, יוצאים מהפעילות עם חיוך רחב,
ותחושת רווחה של היתה פעילות טובה...
ואני כבר סקרנית לתוצאות הטובות שתשיגו"

כהנחת היסוד של NLP:
האנרגיה זורמת לאן שתשומת הלב מתמקדת...

ובאופן מעשי,
יש לנו את היכולת לבחור במה אנחנו מתמקדים, 
לאן אנחנו מפנים את תשומת הלב שלנו, 
ואיפה אנחנו משקיעים את האנרגיה שלנו.

חומר למחשבה, להשראה... וליישום.

כל הזכויות שמורות לרינה מאמיה.

אם יש לך כמיהה לצמיחה אישית ולמימוש,
אם הגיע הזמן לשפר את התנהלותך, תיפקודך ולהתקדם?
אני מציעה לך תהליך של אימון אישי משולב NLP.

צלצלו - 054-3012365
אפשרות גם לאימון לייזר - אימון בן מפגש אחד.

bottom of page