top of page

מודע.. לא מודע...

יודעים אתם....
שקרחון צף בים כ92% ממנו שקוע, וכ8% צף מעל פני המים...
ובהקבלה למוחנו...
כולנו, בעצם, מורגלים לשים לב אך ורק לקצה הקרחון – 
לרובד המודע, הרציונלי, המילולי 
ולהתעלם ממה שנמצא מתחת לפני השטח. 
מאותם חלקים ענקיים באישיות שלנו שאינם מבוססים על ההגיון והמילים. 
החלקים שבפועל מנהלים את ההצגה.

והרי הרובד הלא מודע במוחנו בעדנו, לטובתנו, כוונתו לשמור עלינו...

כדבר הסיפור...
"מרבה רגליים אחד חי לו בשקט ובשלווה, והיה מאושר וחסר דאגות.
עד שבא אליו צפרדע שהיה פילוסוף, ושאל אותו שאלה מוזרה:
"לפי איזה סדר אתה מניע את הרגליים שלך בזמן שאתה צועד?
איך מרבה רגליים מחליט איזו רגל להזיז קודם ואיזו רגל אחר-כך?...

ועוד מאה רגליים!"


הצפרדע חייב היה לפתור את הבעיה.
נראה היה לו בלתי אפשרי להסתדר עם 100 רגליים.


מרבה הרגליים היה מופתע ונבוך:
"ככה אני הולך כל החיים שלי, ואף פעם לא שאלתי את עצמי את השאלה הזאת. 
תן לי לחשוב על זה."
נעמד מרבה הרגליים והרהר בשקט בכדי למצוא את התשובה.


"באמת, הצפרדע צודק, איזו רגל אני מניע קודם?"
ניסה לזוז... והופס! מרוב מחשבות התבלבלו רגליו... ונפל.


ואז אמר לצפרדע: "בבקשה ממך, אל תפנה את השאלה הזו למרבה רגליים אחר.
כל החיים שלי הלכתי בלי בעיות, ועכשיו הרגת אותי לגמרי. אני לא יכול לזוז!"
 (סיפור זן)"

חומר למחשבה , להשראה וליישום.

מוזמנים  לשאול ולהתייעץ

אם יש לך כמיהה לצמיחה אישית ולמימוש,
אם הגיע הזמן לשפר את התנהלותך, תיפקודך ולהתקדם?
אני מציעה לך תהליך של אימון אישי משולב  NLP

צלצלו - 054-3012365
אפשרות גם לאימון לייזר - אימון בן מפגש אחד.

bottom of page