top of page

זמן איכות

נשלח 7 ביולי 2016, 8:15 על ידי Rina M

מהו "זמן האיכות" שלך עם עצמך?...

 

הבה נתחבר, במודעות, לזמני האיכות ביומיום שלנו

(שלעיתים חולפים כמובנים מאליהם)

ונאפשר להם להציף אותנו באנרגיות טובות :)

 

הנחת יסוד NLP אומרת

"האנרגיה זורמת לאן שתשומת הלב מתמקדת"

 

יש לנו את היכולת לבחור במה אנחנו מתמקדים, 

לאן אנחנו מפנים את תשומת הלב שלנו, 

ואיפה אנחנו משקיעים את האנרגיה שלנו.

סביבנו יש שפע, יופי, חברה, הזדמנויות... הכל קיים, 

האתגר הוא להסתכל ולהתמקד במה ש"יש", ולהעצים את המבט.

 

חומר למחשבה, להשראה... וליישום.

 

כל הזכויות שמורות לרינה מאמיה

 

מוזמנים לשאול ולהתייעץ.

 

הגיע הזמן לשפר את התנהלותך, תיפקודך ולהתקדם??

אני מציעה לך תהליך של אימון אישי משולב NLP.

צלצלו - 054-3012365

אפשרות גם לאימון לייזר - אימון בן מפגש אחד.

bottom of page