top of page

שקיעה... זריחה...

נשלח 2 במאי 2016, 18:22 על ידי Rina M

השמש שוקעת... השמש זורחת...

מחזוריות מופלאה!

 

חייבים להודות ש... 

כל שקיעה (קטנה כגדולה) היא הבטחה לזריחה...

 

היכן המשפט הזה פוגש אותך?...?

 

הנחת יסוד NLP אומרת:

"האנרגיה זורמת לאן שתשומת הלב מתמקדת"

היכן ממוקדת תשומת הלב שלך?...

עם הפנים קדימה... במבט לאחור...

אולי גם קדימה, גם אחורה...

 

נקודה למחשבה...

 

מוזמנים לשאול ולהתייעץ.

 

bottom of page