top of page

הערפל מתפזר...

ברגע של הארה מתאמן אמר לי:
"הערפל מתפזר ועכשיו אפשר באמת ללכת... אני רואה את הדרך...
רואה גם את המכשולים, הם ברורים לי ואני אתמודד איתם...
 עכשיו זה בטוח."

אז
"בהצלחה! הגיע היום,
 אתה יוצא למקומות נפלאים! אז שלום.

עם רגליים בנעליים, עם שכל בראש,
צא את הדרך שלך , אל תחשוש,
אתה יכול ויודע, מוכן ומזומן,
 ואתה הוא זה שיחליט לאן.

תסתכל ברחובות מלפנים , מאחור,
 יש רחוב שתחליט: "לא כדאי לי לבחור".

עם רגליים טובות ועם שכל לחשוב,
 תיזהר לא ללכת ברחוב קצת לא טוב.

אם בכלל לא תמצא אף רחוב שתאהב - 
תעזוב את העיר ותצא למרחב,
אל שטח פתוח לאוויר ולרוח,
שם קורים הדברים,שתדע לך,
 למטיילים עם רגליים וראש כמו שלך.

כשיקרה הדבר אל תפחד, אל תזיע
 תמשיך ותלך ותראה שתגיע

אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים!"
 ד"ר סוס

הבה נצעד בבטחה ובאמונה מלאה בעצמנו.
 ונגיע למקום לו אנו מייחלים

והנה, אנחנו כבר יכולים לחוש, איך נרגיש בעתיד,
 עכשיו כשאנחנו חושבים על זה...

חומר למחשבה, להשראה... וליישום.

מוזמנים לשאול ולהתייעץ.

אם יש לך כמיהה לצמיחה אישית ולמימוש,
אם הגיע הזמן לשפר את התנהלותך, תיפקודך ולהתקדם?
אני מציעה לך תהליך של אימון אישי משולב NLP.

צלצלו - 054-3012365
אפשרות גם לאימון לייזר - אימון בן מפגש אחד.

bottom of page