top of page

מודע למחשבותיך..

נשלח 19 באוק׳ 2015, 20:54 על ידי Rina M   [ עודכן 19 באוק׳ 2015, 21:05 ]

"הנך אדון למילים שלא יצאו מפיך...
ועבד לאלה שיצאו ממנו."
(פתגם ספרדי)

ואולי גם...

- נהיה מודעים למחשבותינו - כי הן הופכות למילותינו,
- נבחר את מילותינו - כי הן הופכות למעשינו,
- נהיה ערים למעשינו - כי הם הופכים להרגלינו,
- נהיה מודעים להרגלינו - כי הם הופכים לאופיינו,
- נהיה ערים לאופיינו - כי הוא יהיה לגורלנו.

 

ובאופן מעשי

המחשבות... הן מחשבות.

מחשבה היא דיבור פנימי בלבד,

שאינו חייב להוביל לפעולה ספציפית.

המוח שלנו קולט מידע ומייצג אותו באופן אינדיווידואלי

דרך החוויה הפנימית שלנו.

הראיה שלנו את המציאות (המפה).

אינה המציאות העובדתית (השטח).

"המפה אינה השטח" (הנחת יסוד NLP)

כלומר אולי המציאות העובדתית שונה ממה שאנו חווים כמציאות...

אני מזמינה אתכם לאמץ וליישם את - "המפה אינה השטח",

ולומר לעצמכם:

אולי המציאות העובדתית שונה ממה שאנו חווים כמציאות...

ולהיווכח כיצד זה מקדם אתכם בהתנהלות היומיומית שלכם.

המוח שלנו מדהים,

כשהוא מאמין במשהו, זה הופך למציאות,

כשיש לנו מחשבות, אמונות שליליות - זו המציאות שלנו

ואנחנו חיים בהתאם וכך נראים הדברים.

כשיש לנו מחשבות, אמונות חיוביות - זו המציאות שלנו

ואנחנו חיים בהתאם וכך נראים הדברים.

הבחירה בידינו, מתוך מקום יציב, שקול, מכיל, וחומל לעצמי ולסביבה...

והנה לכם נקודה למחשבה... וליישום.

האם זה הזמן לשפר את התנהלותך, תיפקודך ולהתקדם?
אני מציעה לך תהליך של אימון אישי משולב NLP.

bottom of page